InventorCAM iMachining 3D

Plně automatické 3D obrábění

Potýkáte se jako každý v dnešní době s nedostatkem času a zkušených odborníků? Potřebujete vyrábět rychleji a přitom kvalitněji? Vaším pomocníkem a nástrojem, který Vám jak se říká „vytrhne trn z paty“ může být CAM software InventorCAM a konkrétně modul 3DiMachining. Tento modul obsahuje pro úžasné 3D frézování prověřený 2D iMachining a algoritmy Průvodce technologií.

3D iMachining poskytuje úžasné výsledky ve 3D obrábění běžně snižuje čas obrábění o 70% a může dosáhnout až 90% úspor času.  Tento modul je automatický generátor optimalizovaného CNC programu vysokorychlostního frézování pro hrubování, zbytkové obrábění a před-dokončování jak prizmatických tak obecných plošných tvarových 3D součástí.  iMachining vytváří automaticky kompletní CNC program, který je připraven ke spuštění a který má optimální řezné podmínky pro hrubování a před-dokončování kompletních 3D součástí spolu s definovanou drsností na stěnách a to vše v jediné operaci.

3D iMachining používá model obrobku a aktualizovaný model polotovaru pro automatické rozpoznání oblastí, které je potřeba obrobit a bere tak ohled na předchozí operace.

Optimálních řezných podmínek se dosahuje pomocí expertních znalostí Průvodce technologií iMachiningu.

Pomocí jeho kroku dolů na plnou hloubku, inteligentního kroku nahoru a chytrého polohování dosahuje 3D iMachining nejkratšího času obrábění při hrubování a předdokončování forem, složitých 3D součástí a 3D prizmatických součástí. 3D iMachining může ušetřit až 90% času obrábění.

3D iMachining v kombinaci s HSM dokončováním poskytuje kompletní řešení pro obrábění 3D součástí.

 

Tato jedinečná technologie Vám tedy přináší velmi jednoduché a přitom efektivní obrábění. Umožňuje Vám rychlý výběr objemové geometrie - prostě "vyber a pokračuj".  Dále pak bezkonkurenční hrubování 3D plošných a prizmatických součástí. V Neposlední řadě nabízí optimalizované obrábění každého kroku v Z ose, pomocí prověřené technologie 2D iMachining. Též můžete využít možnosti hlubokého hrubování, které zahrnuje celou délku zubu a zkracuje se tak čas cyklu a zvyšuje se životnost nástroje.  Přínosem pro efektivní obrábění je také to, že zbytkové obrábění po malých krocích nahoru je optimalizováno pro konstantní drsnost a dále zkracuje čas cyklu.

Inteligentní místní obrábění a optimální pořadí eliminuje většinu dlouhých polohovacích pohybů a přejezdů a vytváří tak nejkratší časy v tomto průmyslovém odvětví. Dynamicky aktualizovaný 3D model polotovaru eliminuje všechna obrábění naprázdno. Dráha nástroje 3D iMachining se automaticky upravuje tak, aby se zabránilo v každé fázi obrábění kontaktu mezi držákem a aktualizovaným polotovarem. Bez toho abyste brali v úvahu držák nástroje tak, musíte mít dlouhé nástroje, zatímco když ho berete v úvahu, tak můžete mít menší vyložení nástroje a nástroj tak pevnější a obrábění rychlejší.

Témata efektivního a plně automatického 3D obrábění můžete kdykoliv diskutovat s našimi odborníky buď ve WNT Technical centru při příležitosti konání odborných akcí, které jsou uvedeny na našem webu či individuálně při posouzení konkrétních detailů dané výroby.

Zdroj: otistknuto v Technický týdeník