Nová verze InventorCAM 2016

Pokročilé řešení programování složitých frézařsko-soustružnických CNC strojů

Na český trh přichází nová verze tradičního CAD/CAM softwaru InventorCAM 2016, která přináší významné novinky nejenom pro stávající uživatele. Tato nová verze zcela určitě osloví také nové zájemce o efektivní programování výroby mimo stroj v komfortním CAD/CAM prostředí na PC.

Přidáním nemalého množství nových funkcí v modulech frézování-soustružení má za výsledek rozšířenou podporu složitých frézařsko-soustružnických CNC strojů jakými jsou např. Bumotec,Chiron, Willemin aj..

Uživatel má k dispozici interaktivní náhledy stroje pro tabulku nástrojů nebo nové rozhraní upnutí,kdy máte možnost vidět ostatní nástroje upnuté ve stejné hlavě - Náhled stroje (v případě, že je definován model stroje pro simulaci stroje). Novinkou je též ovládání umístění os stroje – pro lepší pochopení upnutí.

Ke změně též došlo ve Virtual Machine ID - Flexibilnější definice parametrů řízení: možnost použít pro různé podstroje a kanály různé hodnoty parametrů.

Dochází též k úplné kontrole nad výpočtem souřadnic v případě, že na stroji fyzicky chybí rotační osa. K dispozici je přehledný interaktivní náhled stroje. K vylepšení dochází rovněž u modulu synchronizace více kanálů. Nejedná se jen o kosmetické záležitosti, ale např. je možný přenos os z kanálu na kanál či možnost emulace obrábění několika kusů na různých stolech najednou či vizualizace zprávy havárie.

V modulu Soustružení se nyní při náhledu stroje zobrazuje směr otáčení vřetene. Dále je možný import skici z obálky, tzn., že místo modifikace svého CAD modelu můžete modifikovat skicu řezu, ze které se generuje obálka obrobku, a pak tyto změny synchronizujete. Tato možnost je užitečná pro změny rozměrů a tolerancí. V Simulaci stroje je nově možné využívat funkce Automatické vylepšení kvality, čímž dochází k zjemnění průběžného zobrazení pro realistické zobrazení obrobeného polotovaru.

V modulu pro 5osé souvislé frézování je vylepšená technologie obrábění více lopatek. Dokončování lopatky je možné provádět bokem nástroje. Tato strategie aplikuje frézování boku pro dokončení lopatky v jednom řezu. Dále je možné využít nových možností pro detekci zabourání, které je jednodušší a logičtější. Nově je k dispozici při výběru možnosti více řezů následovat topologii plochy. Hlavní výhodou je obrábění konvexních tvarů, např.: boky zubů nebo tlakovou stranu lopatek lopatkového kola. U technologie obrábění kanálů je nyní přístupná možnost převalení přes hranu, kdy vytvoříte prodloužení dráhy nástroje tak, že nástroj najíždí a odjíždí z kanálu hladce a postupně. Zuby tak obrábí materiál krok za krokem od špičky a nejsou v kontaktu celým průměrem s materiálem.

Jednoduché programování s iMachiningem

iMachining přináší nové a vylepšené typy technologií iHrub + iDokončení a iDokončení. První zmíněná kombinace nové technologie je vhodná k prototypování a obrábění měkkých materiálů, kde lze použít pro hrubování i dokončování jeden nástroj. iDokončení je vhodné k velmi přesnému obrábění a obrábění tvrdých materiálů, kde se používá samostatný nástroj pro dokončování dna a stěn.

Asociativita dat v iMachiningu

Operace, které sdílejí jednotnou geometrii, jsou při použití Uložit & Kopie propojeny. Jestliže v první operaci změníte nějaké nastavení,tak se následné operaceaktualizují automaticky. Přídavky se dědí a mezi operacemi se spravují data iZbytku. Inteligentní technologie Dokončování eliminuje všechna obrábění naprázdno. Například jestliže není v první operaci detekováno dokončování dna, tak se v další operaci zapne možnost dokončování dna. iMachining je kompletní inteligentní systém pro CNC obrábění, který požívá patentovanou a jedinečnou dráhu nástroje a Průvodce technologií, a který se automaticky přizpůsobuje podle materiálu, geometrie, nástroje a schopností CNC stroje a vede uživatele přes celou operaci a eliminuje zkoušení a chybný přístup (potencionálně zlomené frézy) při úpravě a optimalizaci parametrů na CNC stroji.

Zveřejněno v Technickém týdeníku č.17.