Od nejjednoduššího až po plně automatické měření

Měřící a kontrolní technika společnosti Zoller

Požadavky na ostřírny a brusírny, stejně jako výrobce nástrojů, se neustále
stupňují: 100% kontrola, zpětná sledovatelnost a bezpečnost procesu již patří
ke standardům. K tomu je v tomto oboru stále častěji požadována i
automatizace nebo 3D digitalizace. Firma ZOLLER, která udává směr trendu
měření, seřizování a kontroly nástrojů, proto v posledních letech výrazně
rozšiřuje paletu svých produktů v oblasti měření a kontroly nástrojů.


Díky všestrannosti měřící a kontrolní techniky pro přesné nástroje firma Zoller
nabízí uživateli jednoduché a procesně bezpečné měření i hospodárné a plně
automatizované měření všech parametrů nástrojů. Umožňuje to osvědčená
univerzální produktová série »pom« i například nový přístroj »3dCheck«.
ZOLLER nabízí jedinečnou šíři produktů pro měření a pokrývá celou šíři spektra
od základních řad přístrojů až po plně automatické měření a kontrolu.


Jednoduché a rychlé řešení pro individuální požadavky
Řešení řady »pom« nabízí rychlé a komfortní měření a je univerzální odpovědí
na kontrolní požadavky přímo ve výrobním procesu – stejná kontrola na příjmu
zboží, tak i přímo ve výrobě. To činí přístroje »pomBasic« a »pomBasicMicro«
vždy správným výběrem, ať už důležité geometrie kontrolujete nebo je pouze
jednoduše porovnáváte.
Pro příjem zboží platí stejně jako pro výrobu: co bylo doposud často
komplikované a zřídkakdy opakovatelné, může být nyní rychle a jednoduše
měřeno a také zdokumentováno. Hned vedle CNC brusky zaručují systémy
výrobní řady »pom« rychlé – jiné než na trhu často nabízené optické způsoby - a
také přesné měření právě důležitých geometrií. Přístroj »pomBasicMicro« je
vybavený video-mikrosystémem s vysokým rozlišením, a díky tomu je možné
měřit i nástroje nejmenších rozměrů.
Měření a pravidelná vizuální kontrola důležitých parametrů zaručují
mnohonásobně vyšší bezpečnost, díky které je chyba či odchylka objevena
dříve, než je vůbec započata sériová výroba. Neproduktivní časy jsou
redukovány, jsou sníženy náklady a zkráceny dodací termíny.


Zajistit a prokázat kvalitu výroby
Základní a nejdůležitější kvalitativní kontrolu zaručují univerzální měřicí přístroje
ZOLLER »genius3« s více než 600 prodanými exempláři po celém světě nebo
nový »threadCheck«. Detailní měřící protokoly dokumentují zákazníkovi kvalitu
výrobního procesu a výsledky měření jsou vždy 100% zpětně dohledatelné!