Podpora vrstev v CNC-Calc

Nejnovější verze programu CIMCO CNC-Calc obsahuje podporu vrstev. Vrstva je kontejner pro seskupení souvisejících prvků ve výkresu a výkres může mít tolik vrstev, kolik je nutné. Vrstvy mají také různé atributy, jako je barva a viditelnost, které slouží pro zachování přehlednosti.

Nyní jsou k dispozici následující operace:

 

Pokud je přidáván nový element do výkresu, bude vždy přidán do aktivní vrstvy, která je aktuálně aktivní a viditelná.

Díky vrstvám je ve výkresu DXF zachována jejich informace a s importovanými vrstvami je možné manipulovat jako stejně, jako s jinými.

Když je viditelnost vrstvy přepnuta, prvky této vrstvy budou skryty, a proto nebudou k dispozici pro výběr, jako při výběru obrysů pro CNC operace.

Pokud pro Vás nejsou aktuální vrstvy vhodné, pak je možné všechny prvky uložit do vrstvy výchozí, která je automaticky generována při vytváření nového výkresu. Tak budou věci fungovat tak, jak tomu bylo dříve.

CIMCO CNC-Calc je doplněk pro CIMCO Edit. Jeho nejnovější verze je obsažena v obou našich programech - CIMCO Software a CIMCO Edit. Oba produkty nejdete v klientské sekci. Pokud do ní nemáte přístup, obraťte se na náš mail: cam@dtspraha.cz.

Fotogalerie