Prohloubena spolupráce se společností CAMO spol. s r.o.

Monitoring strojů

MMS je aplikace typu MES, která slouží pro sledování výroby v reálném čase, zpracovává data z výroby do výstupních obrazovek, grafů a sestav, které jsou nástrojem pro sledování a řízení efektivity výroby.
Ve výrobním prostředí je někdy opravdu velmi obtížné přesně nalézt skutečné příčiny prostojů. 

Pokud jsou k dispozici potřebná data, je pak možné v reálném čase vidět okamžitě využití, výkon a kvalitu práce konkrétního stroje a také automaticky provádět výpočet OEE (koeficient Celkové efektivity zařízení - Overall Equipment Effectiveness, OEE). V reálném čase lze vidět i efektivitu práce pro aktuální směnu, den, zakázku.

Velmi důležité jsou trendy vývoje koeficientu OEE a možnosti zjistit příčinu zhoršení efektivity zařízení a určit kdo zhoršení zapříčinil, abychom uměli nalézt cestu k nápravě zhoršeného stavu - nástrojem je právě systém MMS.

 

 

Přínosy nasazení systému MMS

V případě zájmu kontaktujte: Ing. Milan Chovančík, chovancik@camo.cz , mobil: +420 602 711 833

Lukáš Poukar, lpoukar@dtspraha.cz , mobil: +420 776 246 918