S námi práci najdete

Studium strojírenských oborů

Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou


Ekonomika a management podniku


Zaměření od. 2. ročníku: Strojírenství
- Kombinovaná forma studia – výuka 2 soboty v měsíci.
- Pomaturitní studium.
- Absolvent tříletého studia získá vyšší odborné vzdělání a titul DiS (diplomovaný specialista).
- Uplatnění jako samostatný konstruktér, projektant, technolog.
- Možnost ubytování.
- Modulový a kreditní systém.


Profilové moduly


- Programování CNC strojů, CAD/CAM systémy obrábění, 3D počítačové konstruování v AutoCadu a Inventoru.


Termín odevzdání přihlášky pro denní i kombinovanou formu studia - 1. kolo 31. 5. 2017
Bližší informace
www.gvi.cz , tel.: 569 430 500
Mgr. Ivana Vitisková ředitelka školy tel.: 731 612 316
Ing. Vlasta Rýdlová zástupkyně ředitelky tel.: 731 612 319