"Štíhlá výroba" - produktivní pracoviště TPV

Partnerská společnost Enprag pomáhá se "štíhlou výrobou"

Lean Manufacturing, nebo-li štíhlá výroba je metodologie zaměřená na odstranění všech druhů plýtvání z procesů, čímž se procesy stávají rychlejšími, flexibilními a schopnými uspokojit požadavky zákazníků.

Lean v sobě soustřeďuje řadu metod a postupů, jejichž cílem je omezit vliv lidského faktoru, řídit zásoby a snížit potřebu prostoru pro dosažení schopnosti rychlé a efektivní odezvy na potřeby zákazníků, při současném zachování vysoké kvality a efektivity produkce.

Čeho bychom měli dosáhnout v konkrétních parametrech ve výrobě:

 Dlouhodobě efektivní (tj. ekonomicky návratná) investice do projektu štíhlé výroby musí být zdůvodněna prokázáním zlepšení parametrů typu produktivity. Ve struktuře systému plánování a řízení změny jsou nezbytné ucelené systémy pravidel a metod:

Úkony bez přidané hodnoty pro zákazníka, eliminaci nadbytku, zjednodušení a standardizaci procesů, snížení nákladů, ochranu procesů proti chybám a modernizaci zařízení lze uplatnit nejen ve výrobě.

Metodou zeštíhlování lze aplikovat i v kanceláři formou Lean Office (štíhlá kancelář). Do procesu štíhlé výroby je nutné zařadit i bezpečnost. Ta může být definována jako schopnost systému fungovat se snížením rizika osobní újmy na přijatelnou úroveň, včetně poškození zařízení a životního prostředí a je proto nezbytná pro životaschopnost společnosti. V praxi se jedná o formu metodického hlediska přístupu k bezpečnosti, kvalitní přístup zahrnující více oblastí, ve kterém se Paretův princip stává užitečným nástrojem.

 

Společnost Enprag byla založena v roce 1995 se zaměřením na prodej kovového nábytku. Od počáteční úzké spolupráce s předním evropským výrobcem, britskou firmou BISLEY, se však firma dynamicky rozvíjí a neustále rozšiřuje svoji nabídku.

V roce 2003 založila společnost vlastní firmu KOVOTYP s.r.o. v Bratislavě na Slovensku a v roce 2014 společnost METALSTEEL GmbH v německém Furth im Wald.

V současné době již na českém, slovenském i německém trhu zastupují téměř 100 firem a mohou tak nabízet rozsáhlý sortiment v různých variantách a cenových kategoriích. Společnost zastupuje přední evropské výrobce - britskou firmu BISLEY, německé společnosti C+P, Bedrunka+Hirth, Hüdig+Rocholz, polského výrobce Malow a řadu českých firem, jako jsou např. POLAK, KOVOS a KOVONA.