Tisková zpráva: WNT Technical Centrum

Total Toolling již 10 let. Děkujeme.

Společnost WNT Česká republika, v letošním roce slaví 10. výročí působení na českém trhu. Zároveň začátkem tohoto roku dokončila rozsáhlou rekonstrukci nových prostor přímo v samém srdci Velkého Meziříčí, kde vzniklo moderní technické centrum WNT sloužící jak tuzemské pobočce, tak je k dispozici i pobočkám firmy WNT okolních zemí.

      

Na konci června jsme zahájili oslavy našeho desetiletého výročí. Na dvoudenním setkání pod mottem “Total Tooling již 10 let. Děkujeme.”, jsme prezentovali hostům základní milníky v historii evropské centrály, tak i zdejší české pobočky a obchodní strategii firmy. V odpoledních blocích byly ke zhlédnutí praktické ukázky obrábění a představili jsme nástroje WNT včetně Servisu2 s možností on-line objednávání produktů WNT a fungování sofistikovaného systému výdeje nástrojů Tool-O-Mat.

 

      Příjemným lákadlem pro zákazníky byly vedle krátkých přednášek zejména praktické ukázky obrábění, vzájemná výměna zkušeností a v neposlední řadě i doprovodný kulturní program, který se na živo nesl na vlnách rock’n’rollu. Program oslav probíhal ve výborné atmosféře a v přátelském duchu a odměnou byla spokojenost přítomných hostů a jejich účast až do konce programu.

 

    Hosté s potěšením kvitovali nové partnerství, které WNT učinila jako svojí další obchodní strategii z důvodů nabízení kompletních služeb zákazníkům.  Ke své užší spolupráci WNT přizvala společnosti Vason CZ s.r.o., DTS Praha a.s., Zoller Austria GmbH a Enprag s.r.o. a vytvořila s nimi partnerství. Společnost Vason dodala obráběcí CNC stroje značky YCM, společnost DTS Praha a.s. poskytla programovou podporu skrze software InventorCAM, mezinárodní společnost Zoller instalovala řešení pro externí odměřování nástrojů pomocí přístroje »smile pilot 2.0« a společnost Enprag navrhla a vybavila prostory dílenským kovovým nábytkem značky Lista.

 

    “Koncem srpna budeme pokračovat v pravidelných setkáních naplánovaných po celý letošní rok, tak abychom mohli oslavit naše jubileum společně se všemi našimi významnými zákazníky a zákazníky našich partnerů”, říká jednatel firmy WNT Česká republika s.r.o. pan Antonín Holub. “Společně s partnery se vynasnažíme připravit takový program, aby naši společní zákazníci od nás odcházeli spokojeni, odnesli si příjemnou vzpomínku a hlavně, aby se přesvědčili o silném, nově vzniklém partnerství a unikátním technickém zázemí, které jsme pro ně připravili. V příštím roce plánujeme v našem technickém centru společně s partnery sérii odborných seminářů zaměřených na určitou problematiku technologie obrábění apod.”, dodává pan Holub.

 

Reportáže zúčastněných mediálních partnerů si můžete přečíst na jejich internetových stránkách nebo přímo v jejich tištěných médiích, tj.  MM průmyslové spektrum, Kovoinzert, Machining & tooling magazine, Technický týdeník a Strojárstvo.

Fotogalerie