Nové 5osé CAM moduly

InventorCAM a SolidCAM obsahuje nové 5osé moduly

Vážení,

dovolujeme si Vám připomenout, že produkty InventorCAM a SolidCAM obsahují nové 5osé moduly.

Nově má možnost zákazník využívat:

Automatické 3+2 Hrubování

Automatické hrubování 3 + 2 vytváří dráhy nástrojů automaticky na základě definované součásti, polotovaru a nástroje. Dráhy nástroje jsou automaticky generovány na základě zbývajícího materiálu po každém řezu. Automatické hrubování 3 + 2 také poskytuje poloautomatické a manuální režimy generování. 

Rotační dokončování 4X

Rotační dokončování 4X je určen k frézování dílů na čtyřosém stroji. Může být použit k frézování válcových dílů, jako jsou formy a jádra na lahve, elektrody, šperky jako prsteny a zpracování dřeva. Dráhy nástrojů jsou přímo počítány na 3D modelu součásti.

5 os konverze HSM na 5 os

Konverze z 3 do 5 os převádí existující 3osou dráhu nástroje na 5osou dráhu nástroje. Jsou podporovány dráhy nástrojů HSR, HSM, Turbo HSR a TurboHSM. 

5 osá kontura

5 osá kontura poskytuje generování dráhy nástroje na základě řídící křivky. Funguje bez jakýchkoli obráběcích povrchů. To lze použít pro operace jako odhrotování atd. Jsou podporovány všechny typy nástrojů. Dráhy nástrojů lze provádět ve 4 osách a 5 osách.

5 osé vrtání (5 axis drilling)

Víceosé vrtání generuje dráhu nástroje detekcí (rozpoznáváním prvků) geometrií otvorů v součásti a poté vytvořením drah vrtání. Dráhy nástrojů lze provádět ve 4 osách a 5 osách.

5 osé obrábění bokem nástroje (Swarf machining)

Obrábění SWARF (Side Wall Axial Relief Feed), nebo také nazývané „boční frézování“, je 5osý plynulý frézovací proces. Cílem je vyrobit povrch součásti pouze jedním řezem s využitím celé řezné části nástroje. Dráhu nástroje lze provést ve 3 osách, 4 osách a 5 osách.

Geodetické obrábění

Geodetické obrábění generuje dráhu nástroje s konstantním krokem pro jakoukoli skupinu povrchů nebo 3D model bez ohledu na typ nebo tvar povrchu. Geodetické obrábění je dokončovací operace, kde je možné dráhy generovat ve 3 osách, 4 osách a 5 osách.

Rotační frézování 

Rotační obrábění generuje 4osou rotační hrubovací dráhu nástroje na libovolných plochách modelu. Automaticky pracuje s polotovarem a operace generuje hrubovací a dokončovací dráhy. 

5 osé hrubování

5 osé hrubování vytváří víceosou dráhu nástroje, kterou lze použít ke zpracování geometrií ve tvaru kapsy. Uživatel musí zadat povrch dna, stěny a čela a náseledně operace vypočítá dráhy. Dráhy nástrojů jsou generovány pouze v 5 osách.

5 osé odjehlování (automatické sražení hran)

Modul 5 oseho odjehlování vytvoří na vnějších hranách součásti oodjehlovací dráhu nástroje. Dráha nástroje je generována automaticky nebo s určitým vstupem uživatele. Dráhu nástroje lze vygenerovat pro 3 osy, 4 osy a 5 os.

5 osá kontura ořez (5 axis trimming)

5osý ořez je vysoce automatizovaný algoritmus pro vytvoření dráhy nástroje pro ořezávání hran. Je navržena pro ořezávání okrajů tenkých materiálů, jako jsou výrobky z kompozitního materiálu pro letecký a kosmický průmysl a ořezávání vakuově tvarovaných dílů pro spotřební aplikace a automobilový průmysl. Dráhy nástrojů se generují  ve 3 osách, 4 osách a 5 osách.

5 osé obrábění lopatek

Obrábění lopatek generuje automatické dráhy nástrojů pro díly jako jsou oběžná kola turbín a podobně. Systém automaticky počítá dráhu nástroje pro hrubování a dokončování. Dráhy nástrojů jsou generovány pouze pro 5 os.

5 osé obrábění kanálů

Obrábění kanálů se používá k vytvoření hrubovací a dokončovací dráhy nástroje pro geometrie typů kanál (např. sací a výfukové kanály v bloku motoru). Dráhy nástrojů lze generovat pouze pro 4 osy a 5 os.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat pro bližší informace.

Váš CAD/CAM tým DTS