Nový produkt CIMCO Scheduler

S potěšením Vám můžeme oznámit uvolnění programu, našeho řešení, pro plánování výroby - CIMCO Scheduler. Ten pomáhá zákazníkům zvýšit přesnost termínů dodávek, identifikovat nevyužitou výrobní kapacitu a optimální čas pro preventivní údržbu.

 

Řízení výrobou

Řešení CIMCO Scheduler se skládá ze tří hlavních komponent: plánovacího softwaru, softwaru pro operátory a monitorovacího softwaru.

Plánovací software je hlavní aplikace (CIMCO Scheduler), která poskytuje centrální digitální plánovací tabuli, kde lze plánovat, organizovat a sledovat zakázky v časovém prostředí. Aplikace obsahuje časově úsporné funkce, jako je automatické přeplánování zakázek, nastavení závislostí zakázek, import/export dat o zakázkách a mnoho dalšího.

Na straně dílny lze stav a informace o zakázce zobrazit a ovládat prostřednictvím přizpůsobitelného rozhraní operátorské obrazovky. Tu lze také využít k zadávání důvodů odstávek, pokud dojde k zastavení stroje, a k zahájení neplánované údržby - která pak změní plán zbývající části zakázky a následujících zakázek.

Pro kompletní sledování zakázek lze také data vizualizovat a agregovat v nástrojích Dashboards pomocí klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI).

 Protože je aplikace CIMCO Scheduler postavena na základě softwarových komponent společnosti CIMCO, je díky tomu škálovatelná a může se přizpůsobovat budoucím potřebám, jako je přidání automatizovaného sledování stavu strojů (které lze zobrazit přímo v aplikaci CIMCO Scheduler) a možností sběru výrobních dat, pokud to bude později vyžadováno.

 

 

Video