Přidány nové funkce a podpora strojů Okuma v Cimco modulu Machine Simulation

CIMCO Machine Simulation se rychle vyvíjí a je možné sledovat každodenní vylepšení. V tomto příspěvku se zaměříme na významné novinky, které Vás zaručeně zaujmou. Odstranění materiálu, nový editor pro konfiguraci a implementaci stroje a podpora strojů Okuma.

Odebírání materiálu
CIMCO Machine Simulation nynípsokytuje uživatelům možnost simulovat odebírání materiálu na základě NC kódu. Funkce odebrání materiálu, společně s naším vylepšeným stínování a vykreslením modelu, zajišťují přesný a jasný pohled na model stroje, nástroje a obrobku. Přiblížením můžete nyní vidět každý detail a přesně zjistit, kde a proč dochází ke kolizím nebo jiným nežádoucím pohybům.

Polotovar je možné vytvořit několika způsoby. Uživatelé mají možnost importovat externí STL soubor, ručně polotovar definovat a nebo také povolit automatické skenování, které načte zadané hodnoty přímo z NC programu a na základě těchto hodnot vloží žádaný polotovar. Výsledek je možno dále exportovat jako STL.

Editor konfigurace stroje
Místo starého dialogu pro nastavení stroje byl vyvinut editor nový. Editor konfigurace strojů umožňuje uživatelům vytvářet vlastní zařízení, které lze použít v rámci modulů Backplot a Machine Simulation. Uživatelé také mohou přidávat geometrii k jednotlivým komponentám stroje a určovat součásti os stroje, limity pojezdu, posuvy a polohu výměny nástroje.

Simulace strojů Okuma
Okuma udělila společnosti CIMCO právo zahrnout své stroje do modulu Machine Simulation. V současné době pracujeme na konfiguraci a implementaci jejich strojů do našeho softwaru a testování již probáhí v několika podnicích.

 

Níže jsou videa, které zobrazují aktuální stav implementovaného modulu Machine Simulation.

 

Video