Simulace 5os nově v Cimco Edit

S novou verzí Cimco Edit bude spuštěna podpora simulace pro 5osé stroje.

 

Tzv. Solid simulace v CIMCO Edit je v současné době aktualizována o nové funkce a vylepšení včetně podpory 5-osých dráh nástrojů. Níže jsou uvedena dvě videa, která ukazují práci s novou Solid simulaci v akci - jak 3, tak i 5-osé dráhy nástroje.

Solid simulace je k dispozici v CIMCO Edit několik let s podporou pro soustružení a 3-osé frézování. V aktualizované verzi je díky novému enginu umožněno simulovat také 5os. Dále jsou jsou podporovány také nové typy nástrojů, jako je plochá fréza, kulová, toroidní, kuželová, zkosená či vrtací. Přichází i podpora držáků.

Programové skenování, správa polotovaru a nástrojů
Při otevření NC programu v CIMCO Edit a spuštění simulace je G-kód automaticky přescanován pro zjištění informací o počáteční geometrii polotovaru a použitých nástrojích. Tyto informace jsou často dostačující pro okamžité spuštění simulace, avšak geometrie i nástroje mohou být v případě potřeby ručně konfigurovány a nastaveny. Dialogové okno Nastavení nástroje umožňuje modifikovat identifikované nástroje a vytvořit nebo importovat nové nástroje z knihovny nástrojů (případně je také exportovat).

Solid Simulation nyní podporuje definování obdélníku nebo válce jako výchozího polotovaru. Pozěji přibude také možnost přidávat polotovar v podobě STL.

Rychlá a přesná vizualizace
Aby byla simulace plynulá a pohotová, byla navržena jako vícevláknová aplikace, kdy využívá všech dostupných procesorů. Zatímco simulace běží, kvalita se mírně sníží, aby byla zajištěna správná rychlost animace. Během pozastavení nebo zastavení se obrazovka přepočítá na vyšší přesnost detailu, aby bylo poskytnuto přesnější zobrazení aktuálního kroku programu (viz obrázek). V případě potřeby lze kvalitu vykreslování upravit ručně.

 
Uvolnění verze
Očekávaný termín pro uvolnění verze s aktualizovanou Solid simulací v CIMCO Edit  je do 1-2 měsíců a beta verzi a ve stabilní během 3.kvartálu tohoto roku.
 

Fotogalerie

Video