SolidCAM dílenský editor

Editor CAM projektů, který nepotřebuje CAD aplikaci.

Co umožňuje SolidCAM dílenský editor:

Co nemůže dělat SolidCAM dílenský editor:

Tento editor umožňuje pracovníkům dílny plně ovládat úpravy programů a operací, např. měnit krokování nebo měnit rychlosti a posuvy nástrojů, přepočítávat operace, kontrolovat simulaci a simulaci stroje, dodatečně zpracovávat nový G-kód přímo u CNC stroje.

Typické použití 1. Obsluha stroje pracuje na jiné směně než programátor CAM nebo programátor CAM není k dispozici pro provedení změn. Obsluha si přeje provést drobnou změnu, např. zvýšit nebo snížit krokování u kapsy. Otevře CAM Part, otevře operaci ze stromu, změní parametr step-over, přepočítá, nasimuluje nové změny a vypíše nový G-kód.

Typické použití 2. Programátor CAM je v obrábění nováčkem nebo má méně zkušeností než obsluha stroje. SolidCAM dílenský editor poskytuje pracovníkům dílny flexibilitu při provádění drobných změn, které jsou vhodnější pro konkrétní aplikaci a CNC stroj.

Typické použití 3. SolidCAM používá firma, která zadává obrábění subdodavateli. Místo toho, aby obsluha stroje od subdodavatele dostávala pouze G-kód, může před obráběním obdržet CAM díl, zkontrolovat jej, provést drobné změny a simulovat proces – tím mu lépe porozumí nebo v případě potřeby provede úpravy.

 V Shop Floor Editoru jsou k dispozici všechny funkce CAM: frézování, soustružení, frézování na soustruhu, iMachining... a následné zpracování. Funguje i simulace stroje. Je možná i integrace se SolidWorks.