Zobrazení příčného řezu v CIMCO Edit 2022

Snadno kontrolujte vnitřní prvky ve vašem modelu pomocí pohledu příčného řezu.

Nové simulační jádro v CIMCO Edit 2022 nyní umožňuje vizualizovat průřez simulovaným modelem. Zobrazení příčného řezu je užitečné pro zobrazení vnitřku modelu a umožňuje zkontrolovat vnitřní prvky na chyby, jako je dutina.

Pohled v řezu můžete snadno ovládat pomocí úchytů XYZ pro pohyb a převrácení roviny řezu na různé ose. Jako další funkci lze pohled v řezu použít také pro porovnání obrobku s modelem polotovaru a zvýraznění případných nepřesností.

Podívejte se na video, abyste viděli průřezový pohled v akci.

Funkce Cross Section View je k dispozici jako součást nového simulačního jádra „Fast Version“ – zcela nového 3D simulačního jádra s ultra vysokým výkonem díky tomu, že je navrženo tak, aby plně využívalo akceleraci GPU a nejnovější hardwarové technologie.