Parkovací systémy

Parkovací systémy

Realizace

Realizace

Městské mýto a Zone Access

Městské mýto a Zone Access

Trendy vývoje telematiky

Trendy vývoje telematiky

Městské mýto a Zone Access

Městské mýto a Zone Access

Růst osobní a nákladní automobilové dopravy ve městech předbíhá možnosti poskytování dostatečné kapacity komunikací i parkovacích míst. Důsledkem jsou zácpy, negativní vliv na životní prostředí i zvýšená nehodovost.

Často nastává i případ, že poskytování nové infrastruktury často generuje další dopravu a není tedy účinným řešením.

Jedním z možných řešení je omezení množství motorových vozidel do předem definovaných zón města nebo celých měst. Mimo standardního řešení zákazem nebo omezením vjezdu je stále častěji využívaný nástroj Zpoplatnění použití silnice uživatelem (RUC - Road user Charges), nebo vjezdu do určitých oblastí města (Zone Access).

Tyto nástroje městského a dopravního plánování slouží ke snížení dopravních zácp, regulaci objemu a plynulosti dopravy a omezení zdraví škodlivých emisí a hluku. Nastavená opatření zlepšují přístup do města, mobilitu a prostředí ve městě ve prospěch místních obyvatel, soukromých motoristů, komerčních uživatelů silnic a provozovatelů veřejné dopravy.

Jedním z nových odvětví dopravní telematiky se tak stává také systém výběru a vymáhání mýtného pro městské oblasti, který musí na rozdíl od systémů na komunikacích mimo město splňovat jiné požadavky, např.:

 

 

Hlavním cílem dopravní telematiky je zvyšování kvality a komfortu dopravy, zajištění mobility, zvyšování bezpečnosti v dopravě, zlepšení služeb a informovanosti cestujících, podílení se na snižování důsledků negativních dopadů dopravy na životní prostředí, zvláště v dopravě silniční a v neposlední řadě zvýšení hospodárnosti a efektivnosti dopravních procesů.

Dopravní telematika získává stále více na významu vzhledem k rostoucí automobilové dopravě v posledních desetiletích a dotýká se i nově vznikající oblasti dopravní urbanistiky při stavbách nových dálnic, obchvatů a parkovacích prostor. Statistické daje z dopravních telematických aplikací jsou jedním ze zásadních podkladů pro jejich plánování.

Partneři

Amit