Parkovací systémy

Parkovací systémy

Realizace

Realizace

Městské mýto a Zone Access

Městské mýto a Zone Access

Trendy vývoje telematiky

Trendy vývoje telematiky

Trendy vývoje telematiky

Trendy vývoje telematiky

Vývoj a integrace telematických služeb s již existujícími nebo nově budovanými systémy řízení silniční a dálniční dopravy umožňuje využít data z různých zdrojů, které se jejich vhodnou korelací a správným vyhodnocením mohou stát základem pro poskytování nových funkcionalit jak pro provozovatele, tak pro uživatele silničních sítí. Zdroji informací mohou být například detektory průjezdu vozidel, dopravní kamery, lokální meteorologické stanice, údaje o měřených teplotách jednotlivých úseků, ale také využití statistických údajů z již provozovaných systémů, jako např. mýtný systém, Střediska technické údržby nebo Integrované Záchranné složky (IZS).


Vyhodnocovanými informacemi mohou být například informace o:

 

Výstupy zpracovává dopravní centrum, u nás např. Národní dopravní informační centrum NDIC v Ostravě, které je u nás největším poskytovatelem dopravních informací, Dopravní Informační centrum DIC Praha, řídící centrum silničního okruhu kolem Prahy SOKP Rudná, které udržují aktuální informace o dění , sledují další vývoj a distribuují informace k jejich konečným uživatelům.

 

Tyto informace jsou připraveny k využití ve prospěch subjektů veřejné správy, krizového řízení, účastníků silničního provozu, médií, dopravců a přepravců a dalších uživatelů, včetně přes-hraniční výměny dopravních informací s okolními státy nebo v rámci systémů EU.
Pro distribuci směrem k řidičům se používají Informační tabule ZPI (Zařízení pro provozní informace) nebo Proměnné dopravní značky (PDZ) umístěné na branách nad jízdními pruhy dálničních tahů nebo např. prostřednictvím dopravního hlášení radiového vysílání.

 

Aktuální situaci lze také sledovat na internetových stránkách, např.: http://dopravniinfo.cz/ Jedním z nových témat využití telematiky v dopravě je i např. detekce vozidla projíždějícího v protisměru.

Partneři

Amit