Parkovací systémy

Parkovací systémy

Realizace

Realizace

Městské mýto a Zone Access

Městské mýto a Zone Access

Trendy vývoje telematiky

Trendy vývoje telematiky

Realizace

Realizace

Společnost DTS-Praha se v roce 2011 spolupodílela na úspěšné realizaci projektu ROZŠÍŘENÍ FUNKCIONALITY DOPRAVNÍHO PROUDU O VAROVNÁ HLÁŠENÍ „JÍZDY V PROTISMĚRU“ pro společnost Kapsch TrafficCom Construction & Realization.

Potřeba zajistit detekci vozidel projíždějících v protisměru vznikla z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s opakovanými událostmi jízdy vozidel v protisměru.
Cílem projektu je detekce vozidla nebo vozidel projíždějících v protisměru a předání této informace do Národního dopravního informačního centra NDIC k dalšímu zpracování. Po detekci jízdy v protisměru upozorní systém akustickým varovným tónem operátora NDIC na výskyt události „detekce jízdy v protisměru“. Současně se objeví varovné hlášení se zobrazením události na monitoru operátora, kde se objeví aktuální úsek dálničního tahu, v němž je detekováno vozidlo projíždějící v protisměru. Po ověření této informace operátorem předává NDIC dále varovné hlášení pro řidiče v odpovídajícím dálničním úseku pomocí Informačních tabulí ZPI, v případě potřeby také prostřednictvím dopravního vysílání. Současně operátor informuje dálniční policii , případně další složky záchranného systému.
Společnost DTS-Praha úspěšně ukončila projekt akceptačními testy požadované funkcionality v Národním dopravním informačním centru 6.12.2012 a předala systém provozovateli .

Partneři

Amit