Parkovací systémy

Parkovací systémy

Realizace

Realizace

Městské mýto a Zone Access

Městské mýto a Zone Access

Trendy vývoje telematiky

Trendy vývoje telematiky

Parkovací systémy

Parkovací systémy

Stále více se setkáváme se situacemi, kdy nemůžeme na parkovištích v centru města pohodlně zaparkovat. Tyto situace se ve městech vyskytují stále častěji, a to především v tzv. kritických hodinách – sobotní nákupní dopoledne a jiné. Parkoviště v centrech jsou rychle zaplněna a před vjezdy se tvoří fronty, které brání běžnému provozu. Oproti tomu méně známá nebo vzdálenější parkoviště zejí prázdnotou.

Navigační parkovací systém informuje řidiče při příjezdu o volných parkovacích místech ve městě nebo daném regionu. Řidič se proto může včas rozhodnout, které parkovací zařízení v blízkosti svého cíle využije a nechá se navést navigačním systémem na parkoviště, které si sám zvolil.

Systém cyklicky shromažďuje a vyhodnocuje informace o počtu volných parkovacích míst a vjíždějících a vyjíždějících vozidel u všech sledovaných parkovišť. Zkušenosti při zřizování parkovacích systémů ukazují, že využitím závor je možné dosáhnout vysoké přesnosti v evidenci přijíždějících i odjíždějících vozidel. Cestu k parkovacím plochám a informace o obsazenosti jednotlivých parkovišť ukazují řidičům vhodně rozmístěné dynamické informační tabule.

Kromě parkování na vyhrazených parkovištích je samozřejmě možné parkovat na silničních komunikacích omezených zónami podle definovaných pravidel. Zde se uplatňují systémy založené na délce parkování na silniční komunikaci, kdy vozidlo platí za dobu strávenou ve vymezené oblasti ("fyzická přítomnost"). V závislosti na konkrétní strategii může být poplatek účtován od okamžiku vjezdu do určené zóny až po její opuštění. Systém může být nastaven tak, aby počítal vozidla v zóně, proto je možné informovat o počtu dostupných parkovacích míst. Tuto metodu lze použít jako součást celkové strategie parkování ve spojitosti např. s parkovacími místy mimo veřejné komunikace nebo soukromými parkovacími místy.

Telematické aplikace (inteligentní dopravní systémy) jsou moderní informační a komunikační technologie, které přímo na pozemní komunikaci sledují a vyhodnocují konkrétní charakteristiky provozu, informují o aktuální dopravní situaci nebo provoz na komunikaci podle stanovených pravidel bezprostředně řídí.

Partneři

Amit