Xpress

Xpress

2osé frézování

2osé frézování

3osé frézování

3osé frézování

Víceosé frézování

Víceosé frézování

Soustružení

SoustruženíiMachining

iMachining

Sonda

Sonda

Simulace stroje

Simulace stroje

Trial/Demo

Trial/Demo

Sonda

InventorCAM přináší modul Měřící sonda, což je nový modul InventorCAMu, který nabízí možnosti pro definici Nulového bodu Kontrolní měření na stroji, pomocí sond na CNC stroji pro kontrolu kvality obráběných součástí a kontrolu nástrojů.

Plná vizualizace všech pohybů sondy pomocí simulace stroje InventorCAMu zamezuje jakémukoliv potencionálnímu poškození měřící sondy.

Měřící sonda se všemi svými výhodami je dnes nutný modul každého obráběče:

 

Kombinované operace sondy a obrábění

Operace sondy a Operace obrábění jsou ve stromě Správce InventorCAMu vzájemně smíchány a mohou z objemového CAD modelu používat stejné geometrie. Jestliže se objemový model změní, tak se operace sondy i obrábění automaticky synchronizují podle této změny .

Definice nulového bodu

Měřící sonda poskytuje snadné řešení pro nastavení Nulového bodu pomocí 16 různých cyklů, které umožňují snadnou definici poloh Nulového bodu místo ručního nastavování.

Kontrolní měření na stroji

Cykly Měřící sondy mohou být použity pro měření obrobených ploch bez nutnosti přesunu součásti na CMM stroj - součást tak může být zkontrolována na stejném obráběcím stroji.

Náhled pohybů cyklu

Měřící sonda může požívat stejnou geometrii jako operace 2.5D frézování.
Je také poskytována plná kontrola nad tolerancemi, různými možnostmi třídění a přímý náhled pohybů cyklu.

Podpora měření nástroje

Modul Měřící sondy obsahuje podporu měření nástroje. Tato možnost umožňuje kontrolu frézovacích nebo soustružnických nástrojů mezi operacemi obrábění. Je to užitečná možnost, která umožňuje kontrolu nástroje po každé operaci nebo po každé výměně nástroje. Umožňuje detekci poškození nástroje a tak poskytuje bezpečné obrábění.

 

Cykly měřící sondy

Cykly měřící sondy se dělí do následujících pod-cyklů:


Tyto cykly pokrývají většinu každodenních situací a poskytují bezproblémový provoz s ostatními operacemi InventorCAMu.

Nastavení - Definice Nulového bodu

Definice Nulového bodu pro 1 kus polotovaru bez Měřící sondy se provádí pomocí cyklu přímo v řídícím systému, jestliže uživatel zná dobře řídící systém. To není případ toho, když operátor používá daný řídící systém poprvé nebo když s ním nemá pokročilé zkušenosti.

Nulový bod je rychlejší a bezpečnější definovat pomocí modulu Měřící sonda:

  • Programování definice Nulového bodu je rychlejší než ruční programování v řídícím systému
  • Vizualizace pohybů sondy zamezují chybám a poškozením na stroji
  • 16 různých cyklů měřící sondy pro definici Nulového bodu nabízí více možností než standardní cykly řízení

 

Definice Nulového bodu na dalším polotovaru

Když vložíme druhý kus polotovaru, tak jej můžeme dát k dorazu a upnout ve svěráku - to obecně dostačuje a není zde potřeba znovu měřit Nulový bod (je to dostatečně přesné)

Nicméně v některých případech řekněme, že má polotovaru na středu díru a Nulový bod musí být vždy na tuto díru vystředěn - to je případ toho, že musíme pomocí Měřící sondy vždy provést korekci Nulového bodu.

Polotovar je odlitek

Jestliže je polotovarem odlitek (5%-10% součástí), tak pro každý nový kus potřebujeme definovat Nulový bod, protože odlitý polotovar není nikdy přesný.

 

Kontrolní měření na stroji

Cykly měřící sondy lze také použít pro měření obrobených ploch. To dovoluje kontrolu obrobené součásti bez nutnosti jejího přesunu na CMM stroj pro jeho kontrolu - proto se tomu říká Kontrolní měření na stroji.

  

  • Hlavní výhodou je, že jsou jakékoliv chyby objeveny tam kde mohou být opraveny - a to na obráběcím stroji. Tato Kontrolní měření na stroji je největší výhodou pro ty společnosti, které obrábí tak velké obrobky, že náklady na speciální CMM zařízení jsou nepřiměřeně vysoké.
  • Měření měřící sondou může také zvýšit kontrolu kvality a to tím, že mohou být tyto součásti během procesu výroby monitorovány mnohem častěji. To umožňuje detekci jakékoliv chyby dříve a ta pak může být rychleji opravena při nižších nákladech.
  • Podobně také rozsah jakékoliv poškození součásti, například poškozeným nástrojem, lze přesně posoudit a rozhodnutí o ní pak lze udělat okamžitě a to zda může být tato součást v toleranci stále dokončena nebo jestli se musí vyhodit.

 

Měření nástroje

Modul Měření sonda obsahuje také podporu Měření nástroje

Účelem Měření nástroje je kontrola frézovacích nebo soustružnických nástrojů mezi operacemi obrábění. To je užitečná možnost, která umožňuje kontrolu nástroje po každé operaci nebo po každé výměně nástroje.

  • Měření nástroje poskytuje kontrolu délky nástroje a jeho poloměru pro opravu tabulky korekcí v řízení stroje.
  • Kontrola poškození nástroje upozorňuje v případě detekce poškození nástroje a poskytuje tak bezpečné obrábění tím, že se zamezí nehodám na stroji a ztrátě času v případě poškození nástroje.

 

Kombinace operací obrábění s operacemi sondy

 

Operace obrábění a operace sondy jsou ve stromě Správce InventorCAMu vzájemně promíchány a mohou používat stejné geometrie jako operace obrábění.

Když se pak změní objemový model, tak se s aktualizovanou geometrií automaticky synchronizují jak operace obrábění tak operace sondy.

 

Cykly sondy řídícího systému

Cyklus je parametrický program, který přikazuje sondě aby se posunula do určitého bodu a dotkla se součásti. Výsledek lze použít 2 způsoby:

  • Definice Nulového bodu - hodnoty se ukládají v řídícím systému do korekční tabulky Nulového bodu
  • Měření - zobrazí hodnoty na obrazovce nebo uloží výsledky do souboru


Příklad Cyklu Renishaw pro řídící systém Fanuc:
G65 P9811 Xx or Yy or Zz [ Ee Ff Hh Mm Qq Ss Tt Uu Vv Ww ]

 

Výstup měření

Po dokončení měření vytvoří řízení sondy záznam měření.

Tento záznam může být zobrazen na obrazovce, zapsán do souboru nebo nemusí mít vůbec žádný výstup, to záleží na nastavení.

Pro úplnou interpretaci informací uvedených v záznamu se obraťte na uživatelskou příručku od dodavatele vaší měřící sondy.

 

Podpora postprocesoru

Postprocesor InventorCAMu pro daný CNC stroj se sondou poskytuje plnou podporu jak pro operace obrábění tak i pro operace sondy.

Fotogalerie

Aktuality

Veletrh obrábění 2022
06/09/2022

Veletrh obrábění 2022

2. ročník Veletrhu obrábění, v technickém centru Ceratizit ve Velkém Meziříčí, se blíží

Čtěte více
Nová verze Cimco 2022
03/06/2022

Nová verze Cimco 2022

Dnes bylo společností Cimco oznámeno vydání verze 2022.

Čtěte více
CIMCO Edit 2022 Preview
21/02/2022

CIMCO Edit 2022 Preview

Už je to skoro tady!

Čtěte více

Partneři

WNT - Ceratizit group Vason SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MIROSTEEL s.r.o. Navel