Xpress

Xpress

2osé frézování

2osé frézování

3osé frézování

3osé frézování

Víceosé frézování

Víceosé frézování

Soustružení

SoustruženíiMachining

iMachining

Sonda

Sonda

Simulace stroje

Simulace stroje

Trial/Demo

Trial/Demo

Víceosé frézování

Souvislé víceosé frézování

Doplňuje 2D i 3D moduly a posouvá možnosti obrábění ještě dál. Víceosé frézování rozšiřuje možnosti výroby o použití dalších os s podporou kinematiky stroje. Nejrozšířenější takové využití je pro stroje s přídavným zařízením, nebo s možností rotace stolu/vřetena spolu s nástrojem. Takové obrábění se rozděluje podle zapojených os na dvě skupiny, 3+1 a 3+2 osy. Princip pohybu nástroje a kusu následně umožňuje nastavit požadovaný úhel a obrábět, nebo obrábět a měnit úhel současně. Zda se mění úhel nástroje, nebo úhel kusu, nebo obojí, záleží na možnostech stroje a softwaru, který využíváte k programování. Podpora polohového a souvislého obrábění je základní vlastnost, kterou by měl mít jakýkoliv CAM. 

SolidCAM/InventorCAM umožňuje programovat široké spektrum pohybů se zapojením více os a to jak polohovaně, tak souvisle.

 

Polohové indexované obrábění vícestran

Tento režim je využitelný pro libovolné obráběcí stroje s počtem os vyšším než 3. Ideální je také pro soustruhy, nebo i pro soustružnicko-frézovací stroje, kde je možné řídit polohu vřetene. Stroje s možností použití 2 rotačních os zkracují výrobní čas na minimum, protože mají možnost nastavovat polohy obrábění tak, že dochází k opracování téměř kompletního kusu a to bez nutnosti změny upnutí. SolidCAM/InventorCAM umožňuje programovat tento typ strojů extrémně rychle a není vyžadována pokročilá znalost funkcí programu a systému stroje.

 

NC program pro polohové indexované obrábění:

 

Souvislé víceosé frézování

Modul Souvislého víceosého frézování se používá ke generování drah nástrojů na povrchu součásti. Lze definovat nekonečný počet povrchů/ploch. S tímto modulem lze vyrobit prakticky jakýkoli druh součásti. Všechny definice provádí uživatel ručně. Výsledná kvalita dráhy nástroje závisí na definici provedené uživatelem, včetně kvality povrchů. Obecně je dobrým zvykem spojit tento modul s jakýmkoli modulem založeným na speciálních aplikacích, takže v případě, že v jiném speciálním modulu dojde ke komplikacím, lze je překonat pomocí modulu Souvislého víceosého frézování. Dráhy nástrojů lze generovat ve 4 a 5 osách.

Modul Souvislého víceosého obrábění obsahuje strategie:

  

Auto 3+2 Roughing

Modul Auto 3+2 Roughing vytváří dráhy nástrojů automaticky na základě definovaného obroku, polotovaru a řezného nástroje. Dráha nástroje je automaticky generována na základě zbytkového materiálu po každém řezu. Auto 3+2 Roughing  také poskytuje poloautomatické a manuální režimy generování. Generovaná dráha nástroje je vhodná pouze pro stroje, které mají aktivní opci od dodavatele stroje pro souvislé obrábění.

 

Rotary Finishing 4X

Rotary Finishing 4X je modul určený k frézování dílů na čtyřosém stroji. Může být použit k frézování válcových dílů, jako jsou formy a jádra na láhve, elektrody, šperky, prsteny nebo ke zpracování dřeva. Dráhy nástrojů jsou přímo počítány na 3D geometrii a nejsou vytvářeny metodou rotačního nabalení.

 

3-5 Axis Conversion

3-5 Axis Conversion modul převádí existující 3osou dráhu nástroje na 5osou dráhu nástroje. Převod dráhy nástroje je podporovaný z modulů HSR, HSM, Turbo HSR a TurboHSM. Dráhy nástroje lze provádět ve 4 nebo 5 osách. Dráhy automatického naklápění lze provádět pouze v 5 osách.

 

Contour 5 Axis Machining – Obrábění 5-ti osé kontury

Contour 5 Axis Machining poskytuje generování dráhy nástroje na základě vstupní křivky modelu. Funguje to bez nutnosti vybrat jakýchkoliv povrch. To lze použít pro operace obrábění hran, jako jsou odhrotování apod. V tomto modulu jsou podporovány všechny typy nástrojů. Dráhy nástrojů lze provádět ve 4 osách a 5 osách.

 

Multi Axis Drilling – Víceosé vrtání

Modul Multi Axis Drilling generuje dráhu nástroje vrtání detekcí (rozpoznávání prvků) geometrií otvorů v součásti a poté vytvořením pohybů vrtání. Dráhy nástrojů lze provádět ve 4 osách a 5 osách.

 

Swarf Machining – Bokem nástroje

Obrábění SWARF (Side Wall Axial Relief Feed), nebo také nazývané „boční frézování“, je 5osý simultánní frézovací proces. Používá se k obrábění dílů pro turbomotory nebo letecké díly, kde jsou integrální prvky. Cílem je vyrobit povrch pouze jedním řezem s využitím celé řezné délky použitého nástroje. Dráhu nástroje lze provést ve 3 osách, 4 osách a 5 osách.

 

Geodesic Machining

Modul Geodesic Machining generuje dráhu nástroje s konstantním krokováním pro jakoukoli skupinu povrchů nebo celý model bez ohledu na typ nebo tvar povrchu. Geodesic Machining je dokončovací operace, při které lze zpracovat povrch nebo skupinu nekonečných povrchů nebo celé těleso. Dráhy nástrojů lze generovat ve 3 osách, 4 osách a 5 osách.

 

Rotary Machining – Rotační frézování

Modul Rotary Machining generuje 4osou rotační hrubovací dráhu nástroje na libovolných plochách. Výpočet dráhy nástroje je podobný tříosému hrubování. Mnoho stávajících parametrů a funkcí je stejných, jako jsou parametry polotovaru, propojení nebo parametry související s maticí pro propojování drah. Rozdíl je v tom, že hlavní obrábění se provádí ve válcovém, nikoli v rovinném prostoru. Dráhy nástrojů se provádějí pro operace hrubování a dokončování. Jakoukoli součást, která vyžaduje hrubování ve 4 osách, lze naprogramovat pomocí rotačního obrábění. Dráhy nástrojů lze generovat pouze ve 4 osách a 4 + 1 osách.

 

MultiAxis Machining – Víceosé obrábění

Mutiaxis Machining vytváří víceosou dráhu nástroje, kterou lze použít ke zpracování geometrií ve tvaru kapsy. Tento základní typ výpočtu používá jako vstup tělesa i geometrie povrchu. Uživatel musí zadat povrch dna, stěn a čelních ploch, než systém poté automaticky vytvoří dráhu nástroje. Obsahuje offsetní a adaptivní strategii pro výpočet dráhy nástroje. Dráhy nástrojů jsou generovány pouze v 5 osách.

 

Multiblade Machining – Obrábění lopatek

Multiblade Machining generuje automatické dráhy nástrojů pro rodinu dílů, jako jsou oběžná kola, turbíny atd. Uživatel specifikuje geometrie jako lopatky, mezi-lopatky, zaobleni, dno, vrchol a systém automaticky vypočítá dráhu nástroje pro hrubování a dokončování. Všechny plochy se obrábí v jedné operaci. Pro hrubování a dokončování jsou zde různé technologie.

Vytvoření drah nástroje pro obrobení lopatkového kola je pomocí této operace velice rychlé a efektivní. Dráhy nástrojů jsou generovány pouze pro 5 os.

 

Port Machining – Obrábění kanálu

Port Machining se používá k vytvoření hrubovací a dokončovací dráhy nástroje pro geometrie typů kanálů. Aplikace může být vhodná pro obrábění trubek, obrábění dutin motorů atd. Tento modul obrábí kanál ve třech osách tak hluboko, dokud to geometrie umožňuje a následně přechází v 5osý pohyb. Dráhy nástroje lze generovat pouze pro 4osé a 5osé osy.

 

Edge Breaking

Modul Breaking Edge vytvoří na vnějších okrajích geometrie dílu odhrotovací dráhu nástroje. Dráha nástroje je generována automaticky nebo s určitým vstupem uživatele. Dráhu nástroje lze vygenerovat pro 3 osy, 4 osy a 5 os.

 

Edge Trimming

Modul Edge Trimming je vysoce automatizovaný algoritmus pro vytvoření dráhy nástroje pro ořezávání hran. Strategie výpočtu ořezávání hran je navržena pro ořezávání okrajů tenkých materiálů. Oblasti použití tohoto modulu jsou pro ořezávání dílů z kompozitního materiálu pro letecký a kosmický průmysl a ořezávání vakuově tvarovaných dílů pro spotřebitelské aplikace a automobilový průmysl. Dráhy nástrojů se generují pouze ve 3 osách, 4 osách a 5 osách.

 

Fotogalerie

Aktuality

Veletrh obrábění 2022
06/09/2022

Veletrh obrábění 2022

2. ročník Veletrhu obrábění, v technickém centru Ceratizit ve Velkém Meziříčí, se blíží

Čtěte více
Nová verze Cimco 2022
03/06/2022

Nová verze Cimco 2022

Dnes bylo společností Cimco oznámeno vydání verze 2022.

Čtěte více
CIMCO Edit 2022 Preview
21/02/2022

CIMCO Edit 2022 Preview

Už je to skoro tady!

Čtěte více

Partneři

WNT - Ceratizit group Vason SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MIROSTEEL s.r.o. Navel