Xpress

Xpress

2osé frézování

2osé frézování

3osé frézování

3osé frézování

Víceosé frézování

Víceosé frézování

Soustružení

SoustruženíiMachining

iMachining

Sonda

Sonda

Simulace stroje

Simulace stroje

Trial/Demo

Trial/Demo

Soustružení

Nástroj SolidCAMu určený pro soustružnické operace poskytuje ucelený balík pro rychlé a efektivní soustružení od jednoduchých po nejsložitější tvary. SolidCAM produkuje pokročilé hrubování, dokončování, čelní soustružení, zapichování, závitování a vrtání.

SolidCAM Soustružení pracuje s aktualizovaným polotovarem po každé operaci. Tím optimalizuje dráhu nástroje dle polotovaru, což má za následek, že vygenerovaná dráha nástroje neobrábí vzduch.

 

SolidCAM podporuje:

 • 2 osé soustruhy
 • Stroje s dalším vřetenem
 • Stroje s více revolvery
 • Stroje s revolvery a s horní hlavou
 • Vícekanálové konfigurace strojů
 • Nejsložitější kinematiky soustružnických a soustružnicko-frézovacích strojů

 

 


Vlastnosti Soustružení

 

Solid Envelope

Pro soustružení SolidCAM generuje tzv. rotační obálku součásti. Vytvoří 2D entitu rotačního profilu, kterou je pak možné využít k rychlému a přesnému obrobení součásti.

 

Vrtání

Vytvoří operaci vrtání s možností vyosení nástroje. Vytváření operace je extrémně rychlé, protože není třeba vybírat středy vrtání.

 

Soustružení kontury

Operace určena pro většinu tradičních soustružnických operací. Obsahuje možnost definovat strategii pohybu nástroje dle vybrané geometrie nebo plochy na obrobku. K dispozici je čelní obrábění, podélné obrábění, obrábění na proti-čele a podélné hrubování na protikuse. Tyto strategie je možné využít i pro situaci kdy je potřeba obrábět dutiny.

 

Čelní soustružení

Operace generuje dráhu nástroje pro obrábění na čelních konturách.

 

Zapichování

Operace Zapichování vytvoří operaci pro podélné (vnitřní/vnější) nebo čelní zápichy. Tento pohyb je v NC programu složen buď z příslušných cyklů podle systému stroje, nebo je rozepsán do lineárních pohybů nástroje. Operace Zapichování umožňuje také využít vnitřní funkci operace pro nastavení stražení nebo zaoblení vnějších hran zápichu.

 

Upíchnutí

Operace Upíchnutí má téměř stejné vlastnosti jako operace Zapichování. Umožňuje všechny funkce Zapichování, generovat dráhu nástroje jako cyklus stroje, nebo jej rozepsat do lineárních pohybů. Operace je určena pro upichování materiálu, proto je možné potřebné vlastnosti definovat před upíchnutím kusu.

 

Závitování

Závitování podélných (vnějších/vnitřních) i čelních závitů. Pro definici závitů je možné využít vnitřní editovatelnou databázi závitů. Možná volba definice stylu režimu závitovacího cyklu.

 

Šikmý zápich

Operace určená pro vytvoření zápichu pod úhlem.

 

4 osé souvislé soustružení

Operace umožňuje vytvoření operace soustružení kontury s použitím osy B pro naklopení nástroje.

 

Symetrické soustružení

Operace vytvoří strategii za pomoci dvou nástrojů, které obrábí ve stejném čase. Rozdíl v poloze nástrojů ve stejném čase je možné definovat pomocí přidaných strategií. Dochází tak k úspoře času potřebného k obrábění.

 

Synchronizace více hlav – vícekanálová synchronizace

Synchronizace jednotlivých operací dle kanálů probíhá přes okno, kde je vidět časová závislost jednotlivých operací. V tomto okně je možné uspořádání operací dle jednotlivých požadavků určených programátorem. Je zde k dispozici i zobrazení operací, které svojí definicí nedovolují společnou synchronizaci.

 

Trochoidní soustružení

Operace využívá úhel opásání nástroje. Využívá kruhové soustružnické destičky.

 

Záporné X

SolidCAM umožňuje vygenerovat dráhu nástroje pro soustružení i v záporném X.

 

Frézování - Soustružení

 

SolidCAM/InventorCAM disponuje nejmodernější technologií pro podporu nejnovějších multifunkčních CNC strojů pro kombinované soustružení a frézování, takže pro rozjetí nového stroje nemusíte hledat nové CAM řešení. Nabízíme kompletní programování víceosých strojů i strojů s protivřetenem, a to s možností plné simulace, vše integrované do jednoho balíčku.

Dostaňte se dál než k pouhému programování těchto složitých strojů pomocí inteligentního zpracování zbytkového materiálu mezi frézovacími a soustružícími operacemi, které omezuje řezání naprázdno, vytváří nejefektivnější dráhy nástrojů a snižuje výrobní časy pro dosažení co nejefektivnější produkce.

Pomocí SolidCAM sjednotíte prostředí pro programování soustružení i frézování do jednoho okna, do jednoho programu.

 

 

Nástroj SolidCAM pro Frézování-Soustružení:

 

 • Využívá jako strategie obrábění moduly z 2D, 2.5D a 3D modulů SolidCAM Frézování, které kombinuje s moduly Soustružení do jednoho technologického postupu.
 • Automatická obnova polotovaru.
 • Pracuje s nejsložitějšími kinematikami strojů.
 • Podporuje stroje s použitím os XZ, XZC, XZY+C, XZY + C + protivřeteno s možností úhlového řízení pro frézování.
 • Podporuje programování strojů s více revolvery, s více vřeteny, s nožovými hlavy, s horní hlavou.
 • Vícekanálové řízení
 • Swiss-type kinematiky (dlouhotočné soustružnicko frézovací automaty s vícekanálovým řízením)
 • Propracovaná Synchronizace kanálů
 • Díky Simulátoru stroje disponuje SolidCAM pokročilou funkcí pro odhalení případných kolizí


 

 

Pro programování frézařsko-soustružnických operací SolidCAM využívá i revoluční modul iMachining.

 

Programujete víceúčelový stroj, který umožňuje plnou synchronizaci hlav, vřeten, revolverů s předáváním obráběného materiálu z jednoho vřetene do druhého. S nástrojem SolidCAM máte perfektní řešení pro Vaše současné, nebo budoucí potřeby při programování. SolidCAM obsahuje ověřené techniky programování s maximální flexibilitou a konfigurovatelností podle individuálních potřeb stroje/programátora.

 

 

Nástroj Synchronizace kanálů:

 

 • Definovaný stroj jako Virtual Machine umožňuje podporovat neomezený počet paralelních obráběcích procesů = kanálů.
 • SolidCAM umožňuje využití superimposition módu. Pohybu, který vykonávají např. revolver a protivřeteno v jeden čas a v ten samý čas, obrábí nástroje v revolveru jak na hlavním, tak na protivřetenu.
 • Flexibilní konfigurace kanálů, možnost definovat označení paternů pro jednotlivé kanály, řízení os a nastavení řezných podmínek podle kanálů hlavní/vedlejší.
 • Synchronizuje procesy pomocí chytré kontroly logických operací, kde není možné takové operace kombinovat.
 • Pomocí Správce synchronizace uspořádáte obrábění tak, že emulujete procesy na více kusech = optimalizujete čas obrábění díky jednoduchému vizualizačnímu rozhraní.
 • Synchronizace je možné provádět i pro více-úhlové operace.
 • V Simulátoru stroje je možné vidět ve více oknech v reálném čase simulování procesů na více kusech.

 

Fotogalerie

Aktuality

Vydáno CIMCO 2023
13/07/2023

Vydáno CIMCO 2023

CIMCO Software 2023 přináší více funkcí a vylepšení.

Čtěte více
SolidCAM a InventorCAM 2022
01/06/2023

SolidCAM a InventorCAM 2022

Co je nového v SolidCAMu 2022?

Čtěte více
Zobrazení příčného řezu v CIMCO Edit 2022
01/06/2023

Zobrazení příčného řezu v CIMCO Edit 2022

Snadno kontrolujte vnitřní prvky ve vašem modelu pomocí pohledu příčného řezu.

Čtěte více

Partneři

WNT - Ceratizit group Vason SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MIROSTEEL s.r.o. Navel Habilis Steel spol. s r.o.